Herinrichting entreegebied van start

Het begin is gemaakt met het meest recente project van de stichting: het toegankelijker maken van het entreegebied rondom de Waterpoort. Dit omvat veel verschillende elementen, onder andere de zichtbaarheid van de Waterpoort, de toegankelijkheid van ons bezoekersschip de Theodora, rustelementen om bezoekers van de Waterpoort en de Broekpolder een moment te bieden om te genieten van onze mooie locatie.

Firma Hooymeijer heeft de stelconplaten gebracht waarmee het gebied beter toegankelijk wordt voor een ieder. Voscon is de hoofdaannemer en samen met onze partners Dijkshoorn Euromover en Tomaello is er hard gewerkt de laatste weken en gaat er nog een boel gedaan worden de komende tijd. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van o.a. Staatsbosbeheer, Vlaardingen Partners en de ondernemersvereniging Broekpolder.